کاهش قیمت بنزین در تورنتو از نیمه شب

امشب قیمت بنزین در سراسر تورنتوی بزرگ تا حدود 5 سنت کاهش خواهد یافت. طبق پیش بینی En-Pro قیمت بنزین از نیمه شب 7 آگوست به قیمت لیتری 118.9 سنت عرضه خواهد شد. در حال حاضر قیمت بنزین در تورنتو نسبت به سال گذشته همین موقع 19 سنت ارزان تر فروخته می شود.

این درحالی است که پیش از تعطیلات آخر هفته قبلی نیز قیمت بنزین 4 سنت کاهش داشت. احتمالا آخر همین هفته نیز قیمت بنزین دوباره کاهش یابد. کارشناسان این کاهش قیمت ها را متاثر از تصمیم ترامپ برای تحریم چین می دانند.

 

منبع: 680news