تعطیلی روز دوشنبه تورنتو به مناسبت Simcoe Day

ادارات دولتی، کتابخانه ها و بانک های تورنتو در روز دوشنبه 5 آگوست به مناسبت Civic Holiday تعطیل است. این تعطیلات در تورنتو به نام Simcoe Day نیز شناخته می شود.

این روز در استان آنتاریو تعطیل رسمی اجباری نیست. یعنی کسب و کارها می توانند این روز را تعطیل نباشند. اولین دوشنبه آگوست به یاد John Graves Simcoe نام گذاری شده است. او پایه گذار شهر یورک است که بعدها به نام تورنتو شناخته شد. آیا شما این روز را تعطیل هستید؟

منبع: citynews