برترین شهرها برای ادامه تحصیل کدام است؟

انتخاب شهر محل تحصیل یکی از سخت ترین و پر استرس ترین کارها برای دانشجویان است. برای همین QS کار را آسان کرده و فهرست بهترین شهرها برای دانشجویان را منتشر کرده. این فهرست بر اساس عملکرد دانشگاه ها، میزان استخدام، کیفیت زندگی، گرانی و… تعیین شده است.

تورنتو در رتبه 11 بهترین شهرهای جهان برای دانشجویان قرار دارد. نمره تورنتو از لحاظ گرانی 39 از 100 شده که نشان می دهد شهر گرانی برای دانشجویان است.

مونترئال در این فهرست در رده 6 و ونکوور در رده 16 قرار دارد. فهرست 20 شهر برتر برای دانشجویان به شرح زیر است:

1. London
2. Tokyo
3. Melbourne
4. Munich
5. Berlin
6. Montreal
7. Paris
8. Zurich
9. Sydney
10. Seoul
11. Toronto
12. Boston
13. Vienna
14. Hong Kong
15. Edinburgh
16. Vancouver
17. Taipei
18. Kyoto-Osaka-Kobe
19. New York
20. Singapore

منبع: dailyhive