معمولا خانم ها وقتی می خواهند تنها مسافرت بروند، امنیت یکی از مهم ترین نگرانی های آن ها است. مجله CEOWORLD اخیرا از 85 هزار خانمی که تنها مسافرت رفته اند، در مورد مناسب ترین شهر برای مسافرت بانوان نظرسنجی کرده است.

در این نظرسنجی مالاگای اسپانیا بهترین مقصد برای خانم ها انتخاب شده است. از کانادا شهرهای مونترئال رتبه 12، ونکوور رتبه 22 و تورنتو در رتبه 26 قرار دارند! فهرست ده شهر برتر به شرح زیر است:

1. Malaga, Spain
2. Prague, Czech Republic
3. Tokyo, Japan
4. Chengdu, China
5. New Delhi, India
6. Bangkok, Thailand
7. Reykjavik, Iceland
8. Rome, Italy
9. Melbourne, Australia
10. New York City, United States

منبع: dailyhive