خدمات جدید و جالب خشکشویی در تورنتو

مطمئنا برایتان پیش آمده که حوصله شستن لباس ها را نداشته باشید و برای رفتن به خشکشویی سرتان شلوغ باشد. یک شرکت در تورنتو کارتان را راحت کرده و خدماتش را به سبک جدید ارائه می دهد.

نحوه کار Quicki به این شکل است که از طریق اپلیکیشن یا سایت Quicki زمانی را برای تحویل لباس های کثیف تعیین می کنید. سپس تیم Quicki لباس های کثیف را درب منزل تحویل گرفته و در کمتر از 24 ساعت به صورت شسته شده و تا شده درب منزلتان تحویل می دهند.

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر در مورد این سرویس به این لینک مراجعه کنید.

 

منبع: narcity