حقوق معلمان در کانادا چقدر است؟

معلمان در مناطق مختلف کانادا تفاوت های شغلی گوناگونی دارند. محتوای تدریس، زمان تعطیلات و تعداد دانش آموز مجاز در کلاس از جمله این تفاوت ها است.

اما مهم ترین چیزی که برای معلمان در کانادا متفاوت است، میزان حقوق آن ها است. معلمان کانادایی علاوه بر حقوق دریافتی، مزایای قابل توجه و دو ماه تعطیلی تابستان را نیز دارند. نکته این جاست که معلمان در برخی مناطق کانادا سالانه بیش از 100 هزار دلار درآمد دارند.

میزان درآمد سالیانه معلمان در مناطق مختلف کانادا به ترتیب زیر است:

1. Nunavut – $107,576
2. Winnipeg, Manitoba – $102,002
3. Edmonton, Alberta – $101,162
4. GTA, Ontario – $96,398
5. Halifax, Nova Scotia – $94,607
6. Saskatchewan – $93,433
7. Vancouver, BC – $89,810
8. Montreal, Quebec – $82,585

منبع: dailyhive