جمع آوری امضا برای جریمه افرادی که پس از هشدار امبر با پلیس تماس می گیرند

حتما در این مدت در جریان حواشی هشدار امبر (Amber Alert) در تورنتو بوده اید. این هشدار چندین بار در تورنتو منتشر شده و پس از آن، عده ای با پلیس تماس گرفته و از آن شکایت کرده اند. حالا یک مادر تورنتویی در حال جمع آوری امضا برای طوماری در این رابطه است.

او طبق این طومار از داگ فورد خواسته تا افرادی که پس از هشدار امبر به پلیس زنگ می زنند جریمه شوند. تا این لحظه حدود 67 هزار نفر این طومار را امضا کرده اند. هدف این طومار دریافت 75 هزار امضا است.

برای مشاهده این طومار کلیک کنید. به نظر شما آیا در آینده جریمه ای برای اینکار اعمال خواهد شد؟

 

منبع: blogto