کاهش نرخ بهره وام مورگج در کانادا

خبر خوب برای افرادی که قصد دریافت وام مورگج (وام خرید مسکن) در کانادا دارند. نرخ بهره ای که برای تایید صلاحیت مورگج استفاده می شود کاهش یافته و به 5.19 درصد رسید.

از سال 2016 تاکنون، این اولین بار است که نرخ بهره مورگج پنج ساله کاهش می یابد.

با کاهش نرخ بهره ثابت پنج ساله، شهروندان کانادا می توانند خانه های با قیمت بالاتری خریداری کنند.

منبع: canadianrealestatemagazine