صدای ضبط خودرویتان را در تورنتو کم کنید!

به دنبال شکایت شهروندان تورنتویی از صدای بالای سیستم صوتی برخی خودروها، پلیس تورنتو قوانین جدیدی را در رابطه با آلودگی صوتی ارائه کرده است.

از تاریخ 1 اکتبر افرادی که در داخل خودرو با صدای بلند موسیقی گوش دهند، بین 110 تا 155 دلار جریمه خواهند شد.

این جریمه شامل وسایل نقلیه موتوری با صدای اگزوز ناهنجار نیز می شود. آیا شما در تورنتو با چنین مواردی برخورد داشته اید؟

 

منبع: narcity