کانادا سومین کشور برتر جهان و اولین کشور از لحاظ کیفیت زندگی

کانادا به عنوان سومین کشور برتر جهان و اولین کشور از لحاظ کیفیت زندگی انتخاب شد. این رده بندی در گزارش اخیر US News و World Report منتشر شده است.

در میان 80 کشور، سوییس اول، ژاپن دوم و کانادا رتبه سوم را از آن خود کرده است.

همچنین از لحاظ کیفیت زندگی، کانادا رتبه اول را در میان کشورهای جهان دارد. کشورهای سوئد و دانمارک در رده های بعدی کیفیت زندگی قرار دارند.

منبع:‌ dailyhive