تورنتو رتبه سوم بازار تکنولوژی در آمریکای شمالی

آیا این سوال برایتان پیش آمده که بازار تکنولوژی تورنتو در چه جایگاهی قرار دارد؟ گزارش اخیر نشان می دهد که تورنتو پس از سان فرانسیسکو و سیاتل، سومین بازار برتر آمریکای شمالی برای حضور استعدادهای تکنولوژی است.

در این گزارش 13 فاکتور بررسی شده اند که تمرکز شغلی، تامین استعدادها و رشد بازار از جمله این فاکتورها هستند. در پنج سال اخیر، بیش از 80 هزار شغل در حوزه تکنولوژی در تورنتو ایجاد شده که آمار قابل توجهی به شمار می رود.

البته اگر میزان حقوق پرداختی در تورنتو نیز مثل دو شهر دیگر بود، شاید افراد خبره بیشتری در تورنتو حضور پیدا می کردند و رشد بیشتری اتفاق می افتاد.

 

منبع: blogto