کنسرت هوروش بند در تورنتو

هوروش بند قرار است در تاریخ 12 اکتبر در تورنتو کنسرت اجرا کند. دوستانتان را از این ایونت با خبر کنید.
.

▕قیمت بلیط: 55 دلار – 150 دلار
▕تاریخ: شنبه، 12 اکتبر 2019
▕زمان: 8:30 شب
▕مکان: John Bassett Theatre
▕اطلاعات: 416.500.1488
▕خرید بلیط: bit.ly/2YcuDIw

►►►
▏Price: $55 – $150
▏Date: Oct 12, 2019
▏Time: 8:30 PM
▏Location: John Bassett Theatre
▏Info: 416.500.1488
▏Tickets: bit.ly/2YcuDIw