قیمت کاندو در تورنتو چقدر افزایش یافته است؟

قیمت کاندوهای تورنتو در 12 ماه اخیر افزایش قابل توجهی داشته اند و حدود 7.9 درصد گرانتر شده اند، این آماری است که در گزارش اخیر Royal LePage آمده است.

در حال حاضر میانگین قیمت کاندو در تورنتو حدود 600 هزار دلار است. افزایش قیمت کاندو در تورنتو تقریبا دو برابر افزایش قیمت در سطح کانادا (3.8 درصد) بوده است.

میانگین قیمت یک خانه دو طبقه در تورنتو در این مدت 2.8 درصد افزایش یافته و در حال حاضر حدود 1 میلیون و 260 هزار دلار است.

 

منبع: blogto