آیا کانادایی ها افراد خوابالویی هستند؟

به نظر شما کانادایی ها چقدر به خوابشان اهمیت می دهند؟ اخیرا یک مطالعه در کانادا انجام شده که عادت های خوابیدن مردم کانادا را مورد بررسی قرار داده است.

این مطالعه نتایج جالبی داشته، از جمله این که بیشتر کانادایی ها برنامه هایشان را برای خواب بیشتر لغو کرده اند. توجه شما را به نتایج این مطالعه جلب می کنیم:

– 71 درصد افراد بین 18 تا 34 سال قبل از خواب از وسایل الکترونیکی استفاده می کنند.
– فقط 15 درصد افراد بین 18 تا 34 سال خوابیدن در یک هتل لوکس را به خوابیدن در رخت خواب خودشان ترجیح داده اند.
– 40 درصد افراد بین 18 تا 34 حداقل یک بار در مکان عمومی خوابیده اند.
– 61 درصد افراد بین 18 تا 34 سال برنامه هایشان را برای خواب بیشتر لغو کرده اند.
– 59 درصد کانادایی ها معمولا خواب مناسب شبانه ندارند.
– 90 درصد کاندایی ها گفته اند که از تاریکی نمی ترسند.
– 50 درصد کانادایی ها گفته اند که خر و پف بدترین عادت شریک زندگی شان است.

 

منبع: dailyhive