لذت تیوب سواری در رودخانه های اطراف تورنتو

در یک ظهر تابستانی داغ هیچ کاری مثل تیوب سواری در یک رودخانه آرام لذت بخش نیست، مخصوصا این که همراه عزیزانتان باشید.

خوشبختانه چند رودخانه عالی برای تیوب سواری در اطراف تورنتو وجود دارد. بعضی این رودخانه ها کمی از تورنتو دور هستند که برای سفر تابستانی کوتاه مناسب هستند.

در اینجا شش رودخانه آرام مناسب تیوب سواری را برایتان فهرست کرده ایم. خوش باشید!

1- Elora Gorge
Address: 7400 Wellington County Rd. 21, Elora
2- Grand River
Address: Between the 401 and 403 Highway
3- Vermillion River
Address: 5727 Nickle Offset Rd, Chelmsford
4- Credit River
Address: Inglewood Dr, Mississauga
5- Saugeen River
Address: 173844 Mulock Road, Hanover
6- Ausable Chasm
Address: 2144 US 9, Au Sable, NY

منبع: dailyhive