12 شغل پردرآمد با کمترین نیاز به تجربه در کانادا

اگر تازه به کانادا آمده اید و به دنبال شغلی هستید که نیاز به تجربه بالا نداشته باشد، اما بتوانید درآمد خوبی کسب کنید، بهتر است با ما همراه باشید.

در این شکی نیست که هر شغلی مهارت های مرتبط با خودش را نیاز دارد و افراد برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند حرفه ای ها هستند، اما برخی مشاغل هستند که در ابتدای کار از شما تجربه بالا درخواست نمی کنند.

پس از بررسی هایی که در سایت جستجوی مشاغل Indeed.com صورت گرفت، مشخص شد که می توانید با سرمایه و تجربه اندک، درآمد بالایی در مشاغل زیر داشته باشید:

Recruiter – $120,000 per year
Shipper – $162,600 per year
Realtor – $120,000 per year
Firefighter – $132,000 per year
Landscaper – $71,500 per year
Transit Driver – $112,500 per year
Bartender – $90,000 per year
Receptionist – $112,100 per year
Construction Worker – $110,000 per year
Transit Police – $142,700 per year
Warehouse Worker – $100,000 per year
Sales Professional – $110,000 per year
Truck Driver – $112,500 per year

منبع: narcity