برنامه استخدام پناهندگان توسط IKEA کانادا

شاخه کانادایی IKEA در نظر دارد برای پناهندگانی که وارد کانادا شده اند فرصت های شغلی مناسب فراهم کند. این برند معروف پناهندگان را در شهرهای مختلف کانادا استخدام خواهد کرد.

کمپانی IKEA کانادا معتقد است استخدام این افراد فقط به نفع پناهندگان نیست، بلکه باعث می شود چشم انداز برند IKEA در زمینه محیط کاری متشکل از افراد گوناگون توسعه یابد.

 

منبع: narcity