رکوردشکنی مردم آنتاریو در اهدای عضو

مردم آنتاریو در سه ماهه اخیر رکورد اهدای عضو را در تاریخ این استان شکستند. در سه ماهه اخیر، تعداد 388 نفر در آنتاریو از طریق اهدای عضو از مرگ حتمی نجات یافته اند.

این میزان نسبت به سال گذشته حدود 21 درصد افزایش یافته است. یکی از دلایل افزایش آمار اهدای عضو در آنتاریو، لوگان بولت بازیکن هاکی تیم Humboldt Broncos است.

او در حادثه تلخ تصادف اتوبوس این تیم در آپریل 2018 درگذشت و با اهدای اعضایش 6 نفر زندگی دوباره یافتند. پس از این حادثه، مردم به یاد این بازیکن تصمیم گرفتند راه او را دنبال کنند و بیش از 100 هزار کانادایی برای اهدای عضو ثبت نام کردند.

 

منبع: cbc