روز ملی مرغ سوخاری در تورنتو کجا برویم؟

امروز ششم جولای روز ملی مرغ سوخاری نام دارد و طرفداران این غذا امروز دلی از عزا در می آورند.

خوشبختانه بهترین مرغ سوخاری های کانادا در شهر تورنتو تهیه و عرضه می شوند.

در این جا لیست بهترین رستوران های مرغ سوخاری تورنتو را مشاهده می کنید. می توانید یک مورد را انتخاب کرده و خودتان را امروز مهمان کنید.

1- P.G. Clucks
Address: 610 College Street, Toronto
2- The Dirty Bird
Address: 79 Kensington Street, Toronto
3- Union Chicken
Address: Toronto Union Station
4- Hogtown Vegan
Address: 1056 Bloor Street West, Toronto
5- Bar Fancy
Address: 1070 Queen Street West, Toronto
6- Rudy
Address: 619 College Street
7- The Davenport Social
Address: 440 Christie Street

منبع: dailyhive