درآمد افراد در حوزه تکنولوژی در تورنتو چقدر است؟

متوسط درآمد افراد در حوزه تکنولوژی در تورنتو حدود 100 هزار دلار کانادا در سال 2018 بوده است.

این مبلغ نسبت به سال گذشته 9 درصد افزایش یافته، و تورنتو از این بابت بالاتر از هر شهر دیگری قرار دارد. با این حال درآمد شاغلین حوزه تکنولوژی در تورنتو نسبت به شهرهای آمریکا بسیار پایین تر است.

به طور مثال یک فرد شاغل در این حوزه در سان فرانسیسکو چیزی حدود 189 هزار دلار کانادا درآمد دارد! البته مخارج زندگی نیز در سان فرانسیسکو بسیار بالاتر از تورنتو است.

 

منبع: blogto