افزایش قیمت مسکن در تورنتو

ژوئن امسال میزان فروش مسکن در تورنتو 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

تعداد خانه های لیست شده با این حال افزایش چندانی نداشته و همین موضوع باعث شد قیمت متوسط خانه افزایش یافته و به 832703 دلار برسد.

میانگین قیمت کاندو تا اینجای امسال 5 درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت خانه های دیتچد حدود 1 درصد کاهش قیمت داشته اند.

 

منبع:‌ cbc