اضافه شدن 13 فروشگاه جدید ماریجوانا در تورنتو

دولت آنتاریو تصمیم دارد تعداد فروشگاه های ماریجوانا را در این استان به سه برابر برساند.

قرار است از اوایل ماه اکتبر تعداد 50 فروشگاه جدید در شهرهای مختلف آنتاریو آغاز به فعالیت کنند که توسط قرعه کشی انتخاب خواهند شد.

در حال حاضر 5 فروشگاه قانونی ماریجوانا در تورنتو وجود دارد که از ماه اکتبر این تعداد به 18 مورد خواهد رسید.

 

منبع: ctvnews