محدودیت ترافیکی در بزرگراه Don Valley Parkway تورنتو

عملیات عمرانی نزدیک بزرگراه Don Valley Parkway از امروز سه شنبه دوم جولای آغاز شد و این یعنی تابستان پر ترافیک در این بزرگراه. این عملیات عمرانی برای تعمیر چندین پل در این منطقه آغاز شده است.

از امروز تا ماه اکتبر، فقط دو لاین از هر سمت بزرگراه DVP قابل رفت و آمد خواهد بود. این محدودیت ترافیکی بین Don Mills تا خیابان Lawrence اعمال شده است.

 

منبع: cbc