ثروتمندترین محله های کانادا کدام هستند؟

شاید برایتان سوال باشد که ثروتمندترین محله های کانادا کجا هستند؟ مجله آنلاین MoneySense هر ساله مناطق ثروتمند کانادا را مشخص کرده و رتبه بندی می کند.

این رتبه بندی بر اساس میانگین دارایی خالص خانواده ها صورت می پذیرد.

در این جا لیست 10 منطقه ثروتمند کانادا را به همراه میانگین دارایی خالص خانواده ها مشاهده می کنید.

1. West Vancouver, British Columbia – $4,536,269
2. Westmount, Quebec – $3,953,205
3. Rock View County, Alberta – $3,324,565
4. King, Ontario – $2,655,435
5. Mont-Royal, Quebec – $2,392,238
6. Oak Bay, British Columbia – $2,269,821
7. Foothills No. 31, Alberta – $2,200,516
8. Whitchurch-Stouffville, Ontario – $2,150,564
9. North Saanich, British Columbia – $1,919,655
10. North Vancouver, British Columbia – $1,869,495

منبع: mtlblog