11 مکان برتر در تورنتو برای تماشای آتش بازی جشن Canada Day

روز اول جولای در کانادا به نام Canada Day نامگذاری شده است و جشن های متنوعی در این روز برگذار می شود.

در این روز سه مستعمره بریتانیا در آمریکای شمالی، شامل نوااسکوشیا، نیوبرانزویک و استان کانادا (شامل انتاریو و کبک) متحد شدند و کشوری به نام کانادا را تشکیل دادند.

یکی از مراسم دیدنی این روز آتش بازی است. مراسم آتش بازی در نقاط مختلف تورنتو انجام خواهد شد که در اینجا لیست 11 مکان برتر برای تماشای آتش بازی جشن Canada Day را برایتان فراهم کرده ایم.

– Amesbury Park
– Ashbridges Bay Park
– Canada’s Wonderland
– Centennial Park
– Downsview Park
– Mel Lastman Square
– Milliken Park
– Milne Dam
– Richmond Green Sports Centre and Park
– Stan Wadlow Park
– Weston Lions Park

منبع: blogto