ارتقای تجربه سفر ریلی بین تورنتو و مونترئال

دولت فدرال کانادا 71 میلیون دلار برای ارتقای خدمات Via Rail اختصاص داد. شرکت Via Rail در حال حاضر برای ارائه خدمات مجبور به اجاره خطوط ریلی است.

این بودجه برای ساخت ریل اختصاصی Via Rail برای ارائه خدمات بیشتر و سریعتر در آنتاریو و کبک است. تلاش دولت بر این است که تجربه سفر ریلی بین تورنتو و مونترئال راحت تر و بهتر شود.

هم اکنون مدت زمان سفر بین تورنتو و مونترئال با قطارهای Via Rail حدود 5 ساعت است. اگر بخواهید با خودروی شخصی سفر کنید باید 540 کیلومتر رانندگی کنید که حدودا 5 ساعت و نیم زمان می برد.

 

منبع: cbc