مهمانی محرمانه شام سفید در تورنتو

آیا تا به حال در مورد مهمانی محرمانه شام سفید در تورنتو چیزی شنیده اید؟ هر سال یک مهمانی شام در تورنتو برگذار می شود که مهمانان آن باید سرتاپا لباس سفید بپوشند. جالب اینجاست که این مهمانی یک حالت محرمانه دارد.

بلیت های این مهمانی در سه فاز مختلف ارائه می شود. در فاز اول برای کسانی که سال قبل در این مهمانی شرکت کرده بودند دعوت نامه ارسال می شود. در فاز دوم برای کسانی که توسط مهمانان قبلی معرفی شده باشند و در نهایت در فاز سوم برای افرادی که در لیست انتظار قرار دارند دعوت نامه ارسال می شود.

مهمانی شام سفید در روز 7 آگوست برگذار خواهد شد و مکان آن طبق روال معمول در آخرین دقایق به مهمانان اعلام خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر یا ثبت نام در لیست انتظار به این لینک مراجعه کنید.

 

منبع: blogto