پیش بینی رشد 40 درصدی GTA تا سال 2041

طبق پیش بینی ها، در 22 سال آینده جمعیت Greater Toronto Area تا 40 درصد افزایش خواهد یافت.

در سال 2066 تراکم جمعیت از 4000 نفر در هر کیلومتر مربع به 7700 نفر خواهد رسید.

طبق مطالعه ای که توسط دانشگاه رایرسون انجام شده، تورنتو از لحاظ رشد جمعیت در کانادا و آمریکا در رتبه دوم قرار دارد.

منبع:‌ gta-homes