سرعت خیابان های تورنتو کاهش می یابد

شهردار تورنتو در کنفرانس خبری اعلام کرده است که حداکثر سرعت در خیابان های تورنتو کاهش خواهد یافت. جان توری گفته که به منظور کاهش تلفات انسانی ناشی از تصادفات این تصمیم گرفته شده است.

زمان اجرای دقیق این تصمیم اعلام نشده است، اما طبق گفته شهردار هر چه زودتر تابلوهای سرعت اصلاح شده و این قانون اجرا خواهد شد. فهرست خیابان های تورنتو که حداکثر سرعت آن ها کاهش می یابد به شرح زیر است.

🔸 From 70 km/h to 60 km/h

• Black Creek Drive (Northbound) from Eglinton Avenue West to Weston Road
• Black Creek Drive (Southbound) from a point 200 metres north of Weston Road to Eglinton Avenue West.

🔸 From 60 km/h to 50 km/h

• Bathurst Street from Delhi Avenue to Steeles Avenue West
• Danforth Road from Brimley Road to McCowan Road
• Don Mills Road from a point 24 metres south of the centre line of the Don Valley Parkway to Kern Road
• Keele Street from Greenbrook Drive to Finch Avenue West
• Steeles Avenue West from Keele Street to Yonge Street
• Morningside Avenue from Kingston Road to Tams Road/Pan Am Drive

🔸 From 50 km/h to 40 km/h

• Bathurst Street from St. Clair Avenue West to Briar Hill Avenue
• Dufferin Street from Geary Avenue to Eglinton Avenue West
• St. Clair Avenue West from Runnymede Road to Dufferin Street
• Victoria Park Avenue from Dawes Road to O’Connor Drive/Eglinton Square
• Yonge Street from Eglinton Avenue East/West to Broadway Avenue

منبع: blogto