کانادا بیشترین پناهنده را در سال 2018 پذیرفته است

طبق آمار سازمان ملل،‌ کانادا در سالی که گذشت بیشترین تعداد پناهنده را در جهان پذیرفته است.

در سال 2018 تعداد حدود 92 هزار پناهنده در 25 کشور جهان پذیرفته شدند که حدود 28 هزار نفر از آن ها وارد کانادا شده اند.

این در حالی است که کانادا در سال گذشته به حدود 18 هزار پناهنده سیتیزن شیپی داده است.

منبع: cbc