کانادا بهترین کشور جهان از نظر تحصیلات عالی

کانادا به عنوان بهترین کشور جهان در حوزه تحصیلات عالی انتخاب شد. در گزارشی که اخیرا منتشر شده، میزان افرادی که وارد آموزش عالی می شوند به تفکیک هر کشور مشخص شده است.

در این فهرست کانادا رتبه اول را از آن خود کرده است. طبق گزارش، 57 درصد کانادایی ها دارای مدرک آموزش عالی هستند.

در کانادا 63 درصد زنان و 50 درصد مردان تحصیلات عالی را ادامه می دهند. روسیه با 53 درصد و ژاپن با 51 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

 

منبع: dailyhive