دستورالعمل افزایش اجاره مسکن در آنتاریو ابلاغ شد

دولت آنتاریو دستورالعمل میزان افزایش اجاره برای سال بعد را منتشر کرد. طبق این دستورالعمل، صاحب خانه ها حداکثر مجازند تا 2.2 درصد اجاره بهای مسکن را گران کنند.

این دستورالعمل از اول ژانویه اجرا خواهد شد و بیشترین افزایش اجاره از سال 2013 است.

در سال های 2018 و 2019 میزان افزایش اجاره 1.8 درصد تعیین شده بود و در سال 2017 این میزان 1.5 درصد بود.

 

منبع: thestar