کرم ضد آفتاب رایگان در پارک های تورنتو

اگر امسال تابستان هنگام گشت و گذار در پارک های تورنتو با کرم ضد آفتاب رایگان برخورد کردید، تعجب نکنید.

کرم ضد آفتاب رایگان به منظور افزایش آگاهی افراد در رابطه با سرطان پوست در برخی پارک های تورنتو عرضه خواهد شد. هدف این است که مردم بدانند برای جلوگیری از سرطان پوست باید کرم ضد آفتاب استفاده کنند.

منابع مالی این برنامه توسط دو خیریه تامین می شود و در پارک هایی همچون High Park و Riverdale Farm و Evergreen Brick Works اجرا خواهد شد.

 

منبع: ctvnews