نرخ تورم سالیانه کانادا در ماه می به 2.4 درصد افزایش یافت

طبق آمار Statistics Canada، نرخ تورم سالیانه کانادا که در ماه آپریل 2 درصد بود، در ماه می افزایش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

قیمت مواد غذایی 3.5 درصد و هزینه های حمل و نقل نیز 3.1 درصد افزایش نشان می دهد.

این در حالی است که شهروندان کانادایی در ماه می بنزین را 3.7 درصد ارزان تر از سال قبل خریده اند.

منبع: thestar