تخلیه دانشگاه های تورنتو به علت تهدید بمب گذاری

صبح امروز سه شنبه 18 ژوئن، دانشگاه های رایرسون و اوکاد و کالج های جورج براون و هامبر در تورنتو تهدید به بمب گذاری شدند.

همین موضوع باعث شد تا ساختمان های دانشگاه اوکاد و رایرسون تخلیه شوند.

طبق اعلام کالج جورج براون، ایمیل تهدید آمیزی مبنی بر بمب گذاری به این کالج ارسال شده است. پلیس در حال بررسی ابعاد این موضوع است.

منبع: blogto