آبشار نیاگارا، یکی از رمانتیک ترین مناطق جهان

فاصله تورنتو تا یکی از رمانتیک ترین مکان های جهان تقریبا دو ساعت است. آبشار نیاگارا یکی از رمانتیک ترین مکان ها برای تفریح و گشت و گذار است.

در آبشار نیاگارا می توانید زیباترین صحنه ها را هنگام طلوع و غروب آفتاب تماشا کنید و رمانتیک ترین لحظات را در کنار عشقتان تجربه کنید.

در این دروازه بهشت می توانید به دور از هیاهوی شهر، برای جاودانگی عشقتان آرزو کنید.

منبع: dailyhive