امکان اخراج از کانادا به جرم رانندگی در حالت غیرعادی

طبق قوانین جدید کانادا، علاوه بر جریمه های نقدی سنگین برای رانندگی در حالت غیر عادی، امکان لغو اقامت دائم و اخراج از کانادا نیز وجود دارد.

همانطور که در سایت دولت کانادا آمده، اگر فردی تحت تاثیر الکل یا هر ماده مخدری (از جمله ماری جوانا) اقدام به رانندگی کند، امکان لغو اقامت موقت، دائم و حتی سیتیزن شیپی آن شخص وجود دارد.

مجازات این جرم نه تنها برای فرد خاطی اعمال خواهد شد، بلکه خانواده او را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگر خانواده فرد زیر سن قانونی باشد، همراه فرد خاطی مجبور به ترک کشور خواهد شد.

دوستان «خلاف😈» خودتان را از این موضوع با خبر کنید.

منبع: narcity