طرح پلیس منطقه یورک برای ثبت خانه های دارای دوربین امنیتی

پلیس یورک طرحی را آغاز کرده که از ساکنان منطقه می خواهد دوربین های امنیتی منزلشان را در فهرست پلیس ثبت کنند.

در حال حاضر، نیروهای پلیس پس از وقوع جرم به درب خانه ها مراجعه می کنند تا ببیند اگر خانه ای دوربین امنیتی دارد از آن استفاده کنند.

با ثبت نام در این طرح پس از وقوع جرم، پلیس فهرستی از دوربین های محل را دارد که می تواند در دستگیری هرچه سریعتر مجرم به آن ها کمک کند. برای ثبت نام در این طرح کلیک کنید.

 

منبع: ctvnews