برنامه جدید مهاجراتی دولت فدرال کانادا

دولت فدرال کانادا 11 شهر را برای اجرای آزمایشی برنامه جدید مهاجرتی انتخاب کرده است. هدف این برنامه آزمایشی جذب مهاجران به مناطق روستایی و شمالی کانادا است.

با این طرح مهاجران به مناطقی جذب خواهند شد که به دلیل خروج جوانان، کاهش نرخ تولد و پیری جمعیت با کمبود نیروی کار مواجه هستند.

دولت قرار است همین تابستان کاندیداهای اقامت دائم در این مناطق را مشخص کند و اولین مهاجران در سال 2020 وارد این مناطق خواهند شد. اسامی مناطق مشخص شده به شرح زیر است:

• Thunder Bay, Ont.
• Sault Ste. Marie, Ont.
• Sudbury, Ont.
• Timmins, Ont.
• North Bay, Ont.
• Gretna-Rhineland-Altona-Plum Coulee, Man.
• Brandon, Man.
• Moose Jaw, Sask.
• Claresholm, Alta.
• West Kootenay region of B.C.
• Vernon, B.C.

منبع:‌ cbc