مالیات پرداختی در تورنتو چگونه هزینه می شود؟

اگر صاحب یک خانه به ارزش 665 هزار دلار در تورنتو باشید، مالیاتی که باید در سال 2019 پرداخت کنید چیزی حدود 3 هزار دلار می شود. اما این مالیات در کجا هزینه می شود؟

در فهرست زیر مواردی که مالیات بر دارایی هزینه می شود آورده شده است. خدمات پلیس و TTC بیشترین مبالغ را به خودشان اختصاص داده اند.

– خدمات پلیس: 703.31
– خدمات تی تی سی: 521.29
– شارژ بدهی و وام: 390.47
– خدمات آتش نشانی: 325.12
– پارک ها، جنگلداری و تفریحات: 222.11
– سازمان مسکن اجتماعی تورنتو: 166.35
– خدمات حمل و نقل: 154.04
– خدمات شلتر و حمایتی: 150.01
– کتابخانه عمومی تورنتو: 128.23
– خدمات اجتماعی و استخدامی: 62.19
– خدمات کودکان: 59.28
– خدمات درمانی تورنتو: 58.29
– توسعه اقتصادی و فرهنگی: 48.34
– غیره: 30.67