اختصاص بودجه 70 میلیون دلاری برای کاهش خسارات سیل در تورنتو

دولت فدرال کانادا مبلغ 73.2 میلیون دلار برای ساخت سیستم فاضلاب برای کنترل سیلاب در تورنتو اختصاص داده است.

این پروژه برای کاهش خطر و خسارات سیل انجام خواهد شد. با اجرای این سیستم بیش از چهار هزار خانه و 11 هزار سکنه در مقابل سیل محافظت خواهند شد.

یکی از مزیت های دیگر این سیستم فاضلاب، حفظ کیفیت و سلامت آب آشامیدنی شهروندان است.

 

منبع: cbc