کاهش نیروی کار در کانادا و افزایش دستمزدها

چند روز پیش در خبرها اعلام شد که نرخ بیکاری در کانادا به پایین ترین میزان 43 سال اخیر، یعنی 5.4 درصد رسیده است. در ادامه جالب است بدانید که دستمزدها نیز در کانادا به طور کلی 2.8 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که افزایش دستمزدها بیشتر از میزان نرخ تورم بوده است. یعنی در حال حاضر افراد شاغل در کانادا ثروتمندتر از قبل می شوند. متخصصان معتقدند که کمبود نیروی کار دلیل افزایش دستمزدها است.

با این که نیروهای کار مهاجر به کانادا وارد می شوند، تعداد جویندگان کار در ماه می کاهش یافته است. اگر دستمزد شما در محل کار افزایش نیافته، بهتر است صحبتی با کارفرما داشته باشید!

 

منبع: cbc