پارتی تابستانی روی کشتی در تورنتو

برای پنجمین سال متوالی‌ بهترین پارتی تابستانی بر روی کشتی به همراه هنرنمایی دی جی برهان، سحاب حبیبی و هنرمندان دیگر.

▕قیمت بلیط: 50 دلار (خرید گروهی بیش از 8 نفر 45 دلار)
▕تاریخ: جمعه 12 جولای 2019
▕زمان: 9:30 شب
▕مکان: کشتی Empress of Canada
▕اطلاعات: 647.691.7328
▕خرید بلیط: djborhan.com

►►►
▏Price: 50 Dollar
▏Date: Jul 12, 2019
▏Time: 9:30 PM
▏Location: Empress of Canada Boat, M5A 1A4
▏Info: 647.691.7328
▏Tickets: djborhan.com