لغو خدمات GO Transit در چندین منطقه از آنتاریو

طبق اعلام رسمی مترولینکس، خدمات GO Transit از تاریخ 29 ژوئن در پنج مسیر لغو خواهد شد. مترولینکس با لغو ارائه خدمات در این مسیرها، میزان 3.7 میلیون دلار صرفه جویی خواهد کرد.

در این مسیرها تعداد مسافر در هر سفر بین 5 الی 12 مسافر بوده و ارائه سرویس منطقی نیست. ساکنین این مناطق به این تصمیم مترولینکس اعتراض دارند.

لیست مسیرهایی که از 29 ژوئن لغو خواهند شد به شرح زیر است:

Cancelled routes:
• Route 20 (Oakville to Milton)
• Route 24 (Milton to Cambridge)
• Route 38 (Malton to Bolton)
• Route 38A (Bolton to North York)
• Route 60 (Canada’s Wonderland)

Routes with reduced services:
• Route 90 (Lakeshore East)
• Route 81 (Beaverton/Port Perry/Whitby)

منبع: blogto