قیمت بنزین در استان های مختلف کانادا چقدر است؟

اگر برایتان سوال است که قیمت بنزین در استان های کانادا چقدر است، سایت gasbuddy.com این امکان را فراهم کرده که بتوانید قیمت ها را به طور روزانه چک کنید.

می توانید روی نقشه ای که در این سایت وجود دارد کلیک کرده و قیمت های روز و همچنین تفاوت قیمت نسبت به روزهای دیگر را چک کنید.

متوسط قیمت بنزین در استان های کانادا در روز چهارشنبه 5 ژوئن 2019 به شرح زیر است:

• British Columbia: 145.1 cents
• Newfoundland: 128.8 cents
• Quebec: 127.5 cents
• Saskatchewan: 125.1 cents
• New Brunswick: 124.7 cents
• Manitoba: 123.4 cents
• Prince Edward Island: 123.3 cents
• Ontario: 121.9 cents
• Alberta: 115.7 cents
• Nova Scotia: 115.5 cents

 

منبع: dailyhive