نظر مردم در رابطه با حمل و نقل عمومی تورنتو چیست؟

طبق نظرسنجی، دو سوم ساکنین تورنتو معتقدند که خدمات حمل و نقل عمومی اعم از مترو، Streetcar و اتوبوس برای جمعیت تورنتو کافی نیست.

ساکنین تورنتو بر این باورند که خدمات TTC مطابق با افزایش جمعیت تورنتو پیشرفت نمی کند.

ساکنین مونترئال بیشترین رضایت را از سیستم حمل و نقل عمومی دارند. ونکوور دومین شهر و کلگری سومین شهر در این فهرست هستند. تورنتو و ادمونتون در رده های بعدی قرار دارند.

 

منبع: 680news