نشانه های افزایش سرعت رشد اقتصادی کانادا

اقتصاد کانادا در سه ماهه اول امسال رکورد کمترین میزان رشد سه ماهه را از سال 2015 تاکنون ثبت کرد.

با این حال، افزایش میزان رشد اقتصادی در ماه مارس نشان می دهد که بالاخره اقتصاد کانادا از خواب زمستانی بیدار شده و در حال خیز به سوی پیشرفت است.

بانک مرکزی معتقد است افت سرعت رشد موقتی بوده و به زودی برطرف خواهد شد. میزان رشد اقتصادی در سه ماهه اول امسال 0.5 درصد بوده که پیش بینی می شود در سه ماهه دوم سال به 1.3 درصد برسد.

 

منبع: thestar