شهر تورنتو برای هر شهروندش چقدر هزینه می کند؟

داده ها نشان می دهد که شهر تورنتو در سال 2016 تقریبا سالانه 4 هزار دلار برای هر شهروند هزینه کرده است. از این حیث تورنتو بالاترین مبلغ را در منطقه به خود اختصاص داده است.

در رده دوم شهر وان با مبلغ تقریبی 3 هزار دلار برای هر نفر بوده است. شهر میلتون با 2385 دلار برای هر نفر، کمترین میزان را برای شهروندانش هزینه کرده است. با این حال داده ها نشان می دهد، میزان مبلغ هزینه شده برای هر شهروند در تورنتو کاهش یافته است.

برخی بر این باورند که کاهش بودجه پرداختی برای هر فرد در تورنتو باعث کاهش کیفیت خدمات شهری شده است. گفته می شود احتمال افزایش مالیات بر دارایی (پراپرتی تکس) به منظور جبران کمبود هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات شهری وجود دارد.

 

منبع: cbc