کانادا دارای بالاترین نرخ قیمت مسکن نسبت به درآمد

قیمت مسکن در کانادا با سرعت بالایی در حال افزایش است، در حالی که میزان درآمد افزایش چندانی ندارد.

آمار مربوط به سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نشان می دهد که کانادا دارای بالاترین نرخ قیمت مسکن نسبت به درآمد است. این یعنی فاصله بین درآمد تا قیمت مسکن در کانادا بسیار قابل توجه است.

این شاخص برای این است که متوجه شویم میزان درآمد با قیمت مسکن چه میزان همخوانی دارد. برای به دست آوردن این عدد قیمت میانه یک خانه را بر درآمد میانه تقسیم می کنند. طبق فهرست OECD، کانادا در رده اول، پرتغال دوم و اسلوونی در رده سوم قرار دارد.

 

منبع: betterdwelling