جریمه 135 هزار دلاری یک صاحب خانه در تورنتو

ساکنان خانه ای در خیابان 795 College تورنتو از صاحب خانه درخواست کرده بودند خانه را پس از انجام بازسازی دوباره به آن ها اجاره دهد، اما متوجه شدند که او واحدها را سه برابر بیشتر از مبلغ قبلی به افراد دیگر اجاره داده است.

طبق قانون اجاره مسکن آنتاریو، اگر صاحب خانه مستاجر را برای بازسازی کلی ساختمان بیرون کند، باید خانه را پس از اتمام بازسازی با همان کرایه قبلی به ایشان اجاره دهد.

حالا دادگاه این صاحب خانه را جمعا 135 هزار دلار جریمه کرده است تا عبرتی باشد برای افراد دیگر که با این روش کرایه مسکن را افزایش ندهند.

 

منبع: blogto